Rreth Pikkom

Pikkom është portali më i ri që ju siguron informacion argëtues, të besueshëm dhe origjinal në formën e videove, raportimeve, fotove dhe përpunimeve grafike. Qëllimi është të shërbejmë si ndalesa informative e parë për ju duke ju ofruar kategoritë e biznesit dhe industrisë, teknologjisë, përshtypjeve, shëndetit, stilit, buzz-it dhe blogjeve me larmishmërinë e temave të ndryshme. 

Pikkom është i veçantë dhe përmbush hendeqet e informacionit të munguar në industrinë informative në Shqipëri në formën e këndvështrimeve aspak konvencionale. Presim të diferencohemi nga portalet ekzistues nëpërmjet informacionit të besueshëm, të cituar dhe të shpërndarë në rrjete sociale, veçanërisht për audiencën Millennial.