Blogje

Përcaktoni shkaktarin rrënjësor të çdo problemi: 5 Psetë

Nga: Pikkom

Data 22-06-2017

Pyetja “Pse?” mund të jetë teknika e preferuar e fëmijës suaj trevjeçar, që ju çmend, por mund t’ju japë një mësim të dobishëm Six Sigma. 5 Psetë është një teknikë e përdorur në fazën e analizës së metodologjisë së Six Sigma DMAIC (Përcakto, Mat, Analizo, Përmirëso, Kontrollo). Është një mjet i rëndësishëm i Six Sigma që nuk përfshin ndarjen e të dhënave, testimin e hipotezave, regresionin apo mjete të tjera të avancuara statistikore dhe në shumë raste mund të përfundojë pa realizuar planin e grumbullimit të të dhënave.

Duke pyetur në mënyrë të përsëritur “Pse” mund të hiqen shtresat e problemeve që mund të çojnë në shkakun kryesor. Shumë shpesh arsyeja e dukshme për një problem do t’ju çojë në një pyetje tjetër. Megjithëse kjo teknikë quhet “5 Psetë”, mund të zbuloni se do t’ju duhet të bëni më shumë se pesë pyetje përpara se të gjeni pasojat që lidhen me një problem.

Dobitë e 5 Pseve

Ndihmojnë në identifikimin e shkakut rrënjësor të një problemi.

Përcaktojnë marrëdhëniet mes shkaqeve të ndryshme rrënjësore të një problemi.

Kur është pesa më e dobishmja?

Kur problemet përfshijnë faktorë ose ndërveprime njerëzore.

Në jetën e përditshme të biznesit. Mund të përdoret me ose pa projektin Six Sigma.

Si t’i përfundoni 5 Pyetjet

Shkruani problemin specifik. Shkrimi i çështjes ju ndihmon të formalizoni problemin dhe ta përshkruani plotësisht. Ai gjithashtu ndihmon një ekip të përqendrohet në të njëjtin problem.

Pyesni veten pse ndodh problemi dhe shkruani përgjigjjën më poshtë.

Nëse përgjigjja që sapo keni dhënë nuk identifikon shkakun rrënjësor të problemit që keni shkruar në Hapin , pyetni Pse përsëri dhe shkruani përgjigjjen më poshtë.

Kthehuni në hapin 3 derisa ekipi të jetë dakord që shkaku kryesor i problemit është identifikuar. Përsëri, kjo mund të kërkojë më shumë se pesë Pse.

5 Shembuj të tjerë

1. Pse klientëve po u dërgohen produkte të këqija?

– Sepse u prodhuan produkte sipas një specifikimi të ndryshëm nga ajo që klienti dhe personi i shitjes ranë dakord.

2. Pse prodhohen produktet me një specifikim të ndryshëm nga ai i shitjeve?

– Për shkak se personi i shitjes përshpejton punën në katin e dyqaneve duke e thirrur drejtorin e prodhimit direkt për të filluar punën. Ndodhi një gabim kur specifikimet ishin duke u komunikuar ose shkruar.

3. Pse personi i shitjes e thërret kokën e prodhimit drejtpërsëdrejti për të filluar punën në vend të ndjekjes së proçedurës së vendosur në kompani?

– Për shkak se forma e “fillimit të punës” kërkon miratimin e drejtorit të shitjes përpara se të fillojë puna dhe ngadalëson proçesin e prodhimit (ose e ndalon kur drejtori është jashtë zyrës).

4. Pse forma përmban një miratim për drejtorin e shitjes?

– Për shkak se drejtori i shitjeve duhet të përditësohet vazhdimisht në lidhje me shitjet që t’ia komunikojë CEO-s.

Në këtë rast vetëm katër Pse ishin të nevojshme për të zbuluar që nënshkrimi i një autoriteti jo me vlerë të shtuar po shkakton një thyerje të proçesit.

Le të hedhim një vështrim në një shembull pak më humoristik të 5 Pseve në SixSigma.

Deklarata e problemit: Ju jeni në rrugën tuaj për në shtëpi nga puna dhe makina juaj ndalon në mes të rrugës.

1. Pse ndaloi makina juaj?

– Për shkak se i mbaroi karburanti.

2. Pse i mbaroi karburanti?

– Sepse nuk e furnizova.

3. Pse nuk e furnizova këtë mëngjes?

– Sepse nuk kisha para.

4. Pse nuk kam para?

– Sepse i humba natën e kaluar në bixhoz.

5. Pse i humbët paratë në bixhozin e natës së kaluar?

– Sepse nuk kam shumë fat në lojë.

Siç mund të shihni, në të dy shembujt, përfundimi i Pseve udhëheq ekipin në një përfundim në lidhje me masat që duhen marrë. Është më e thjeshtë të krijohet një sistem që e mban drejtorin e shitjeve të azhornuar me shitjet e fundit ose të përgatitet një person specifik për atë punë specifike.

5 Psetë dhe Diagrami i Fishbone

5 Psetë mund të përdoren individualisht ose si pjesë e diagramit Fishbone Diagrami Fishbone ju ndihmon të shqyrtoni të gjitha shkaqet e mundshme ose reale që rezultojnë në një defekt ose dështim të vetëm. Sapo të vendosen të gjitha inputet në Fishbone, mund të përdorni teknikën e 5 Pseve për të kuptuar shkaqet rrënjësore.

Burimi: www.isixsigma.com